مجموعه ای از طنزها و لطیفه های زیبا

سوار تاکسی شدم گفتم :
وای چقدر شهر عوض شده
آدماش چقدر عوض شدن
خونه ها چقدر عوض شده
مغازه ها همه چی تغییر کرده
راننده تاکسی پرسید: ببخشید شما خارج از کشور بودید؟
گفتم : نه بابا! اینترنتم قطع شده اومدم بیرون از خونه…

به علت گرانی ،
بانک مرکزی به مناسبت روز مرد
کارتهای آفرین ، صدآفرین ، هزارو سیصد آفرین ، همسر خوب و نازنین چاپ کرد!

دوتا معتاد خرما مى خوردند و هسته هاش به سمت هم پرتاب مى کردند
یکیش گفت: اشغر میدونی ما داریم چی کار می کنیم…؟!
گفت: نه
گفت: پشر ما داریم جنگ هشته ای میکنیم
اونم بین دو ابر قدرت